To Be(come)

Datum: 1 January 1970

Een van de dingen waar ik momenteel mee bezig ben is het van de grond krijgen van een instelling voor jongeren die niet (meer) in staat zijn om terug te gaan in het schoolsysteem. Met name hoogbegaafde jongeren welke zijn vastgelopen. Het huidige onderwijssysteem is niet meer passend en voor steeds meer jongeren een probleem. Daar de huidige dropout trajecten vooral zijn gericht om kinderen terug in het, voor hun niet passende, systeem te krijgen wil ik met de organisatie gaan inzetten om een blijvende leeromgeving te creëren waar jongeren eerst zichzelf kunnen hervinden, ze te  begeleiden met als doel het reactiveren van deze jongeren zodat zij weer volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij.

Dit willen wij doen op een unieke, motiverende en inspirerende manier. Vanuit vrijheid de nieuwsgierigheid aanboren. Ontdekken wat ze leuk vinden en daarvandaan door ontwikkelen naar daar waar hun krachten zitten.

Door een veilige omgeving neer te zetten, de jongeren te laten zijn wie ze zijn in plaats van ze in een keurslijf te duwen waar ze niet in passen, zal de eerste insteek zijn dat ze de rust (her)vinden, zichzelf (weer) te leren accepteren wie ze zijn, los van het systeem.
Daarna is er pas de mogelijkheid om te gaan onderzoeken waar hun talenten, passies en kwaliteiten liggen. Tijdens deze zoektocht zal d.m.v. veel persoonlijke aandacht, stimulerende workshops, inspirerende en confronterende trainingen, coachingssessies en alternatieven worden uitgedaagd om persoonlijk te ontwikkelen. Ze uit te dagen om alles wat ze nodig hebben in hun volwassen leven te ontdekken en te leren inzetten.

Samen met gemotiveerde vakmensen op diverse gebieden (techniek, milieu, economie, verzorging, wetenschap, creativiteit, EHBO, enz.) begeleiders op het gebied van hoogbegaafdheid en andere gepassioneerden hopen wij deze jongeren weer in hun kracht te krijgen zodat zij hun ware potentieel weten te vinden en leren in te zetten.

Het gaat om een continu ontwikkelingsproces zodat ze opgroeien tot sterke volwassenen zodat ze in de arbeidsmarkt verder tot bloei kunnen komen.

Ook willen we ouders ontzien daar de zorg voor deze jongeren vaak een jarenlange struggel is met gesprekken met diverse instanties, zorgen om de negatieve spiraal waar hun kind in zit en het lobbyen voor goede begeleiding. Deze ouders willen we ondersteunen en begeleiden waar nodig zodat ook hun draagkracht weer kan herstellen. Door 5 dagen in de week deze jongeren op te vangen, met tijden die net iets ruimer liggen dan een gewone werkdag, zodat ouders weer ruimte krijgen om te kunnen werken.
Evaluatiemomenten, afstemming en andere begeleiding vindt zo veel mogelijk plaats in overleg.
Verder willen wij momenten plannen voor het uitwisselen van informatie/ouderavonden/ontmoetingen tussen anderen die in dit pakket zitten.

Om dit te kunnen realiseren ben ik op zoek naar de samenwerking met organisaties om samen te werken aan een duurzame wereld, waarin individuen werken in het verlengde van hun drijfveren en binnen organisaties een waardevolle bijdrage leveren in het verlengde van een gedeelde missie en visie. (Rotary? Kerngroep schoolleiders? Anders?)

Kan/wil jij iets betekenen voor dit mooie initiatief? Laat het mij weten. Ik ga graag in gesprek.
Uiteraard mag je mij ook in contact brengen met andere contactpersonen.

Pauline@selfasteam.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige trainingen van Self As Team?
Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief (je kunt je op elk moment weer afmelden).