Voor Leerlingen

Uit je hoofd! Back 2 Basic

“Maak je toch niet zo druk/boos!” Zeggen ze dat weleens tegen jou?
Uit je hoofd, stoppen met piekeren! Maar hoe doe je dat dan?

Deze training is speciaal voor alle (vermoedelijke) (U)HB kinderen/jongeren.
Want iets weten en iets begrijpen is echt heel anders dan het ervaren. De kennis die er is gaan we toepassen en ondervinden.

In 8 lessen gaan we aan de slag met sport en spel maar dan wel anders dan gewend. Zonder het waarom vooraf, mogen ervaren en dan daarna bedenken waarom.

Ervaren, voelen en beleven!

Wat levert het je op?

– veel plezier en humor
– betere emotieregulatie
– bewust van grenzen
– op een goede manier kiezen voor jezelf
– andere communicatievaardigheden.


Wil je stoppen met piekeren? Niet meer extreem boos zijn? Jezelf beter leren begrijpen? Dan is dit DE leukste training voor hoogbegaafden!

Spelenderwijs, verbeterde emotieregulaie met professionele pedagogische begeleiding.

Anti-pest Coördinator

Wat is pesten?

Pesten is niet alleen iemand slaan of schoppen (lichamelijk geweld), maar ook iemand geestelijk pijn doen (psychisch geweld). Je bent bang, wordt uitgescholden of buitengesloten. Maar ook de dreiging dat je geslagen kan worden, kan iemand angstig en onzeker maken.
Psychisch geweld kan soms zelfs erger zijn dan lichamelijk geweld. Bedreigingen, beledigen of doodzwijgen, het kan iemand wanhopig en gefrustreerd maken.

Als je / je kind / school /….. er niet zelfstandig uit komt kan Self As Team hulp bieden in de regie van alles dat raakvlak heeft met pesten:

 • voorlichting aan docenten, ouders en leerlingen
 • lessenpakketten / lessenseries voor docenten en leerlingen
 • contact met externe partijen
 • verbeteren, aanpassen en evalueren van beleid rondom pesten
 • verbeteren, aanpakken en controle op praktische uitvoering van pestaanpak bij docenten, afdelingen e.d.

Rots & Water

Rots & Water is psycho-fysieke weerbaarheidstraining. Door middel van lichamelijke oefeningen leren kinderen en jong volwassen fysieke, mentale en sociale vaardigheden. Deze training is geschikt voor jongens en meisjes in de leeftijd van zes tot en met achttien jaar.

De basis van Rots & Water begint bij het gronden en centreren. Door middel van deze twee technieken is het makkelijker om na te denken en vervolgens keuzes te maken tussen je Rots of Water houding. Als je met beide voeten stevig en rustig op de grond staat (gegrond) en met de adem laag in de buik (gecentreerd) sta je in de basishouding.

Vanuit de basishouding wordt de keuze gemaakt tussen zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots) of samen te werken en samen te leven (Water). Afhankelijk van de situatie zal voor een Rotshouding of Waterhouding gekozen worden.

De Rotshouding

De Rotshouding leert de kinderen op zichzelf te vertrouwen en een eigen weg te durven kiezen. Ze kunnen de keuze maken om zich niks van iemand anders aan te trekken. Dit kan hun helpen om goed om te gaan met bijvoorbeeld: groepsdruk en pesterijen.

De Waterhouding

 

De Waterhouding leert de kinderen rustig en vol zelfvertrouwen te zijn. Ze weten wat ze zelf willen, maar luisteren ook naar wat de anderen vinden. Ze hoeven niet altijd hun gelijk te halen. Bij de Waterhouding staan de mening van de ander, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

Thema's

Tijdens de trainingen komen de volgende thema’s aan bod:

 • Ademkracht
 • Concentratie / Focussen
 • Gronden / Sterk staan
 • Wat is de Rotshouding? / Wat is de Waterhouding?
 • Pesten / Groepsdruk
 • Op jezelf leren vertrouwen
  Lichaamstaal / Wat straal ik uit?
 • Grenzen aanvoelen / Grenzen aangeven
 • Jezelf laten horen
 • Wat zijn jouw kwaliteiten?

Deze training verzorg ik op scholen (basis, middelbare, in het MBO) en ook particulier. Informeer naar de mogelijkheden voor u.

Rots en Water is ontwikkeld na de constatering dat jongeren steeds meer moeite blijken te hebben aansluiting te vinden in het huidige onderwijs en het verwerven van een plaats in de maatschappij. Respect is een belangrijk punt in de training en komt iedere les terug.

Het betekent voor mij: openstaan voor het anders zijn, gelijkwaardigheid, beleefdheid, waarderen van verschillen, een ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden en soms de ander behandelen zoals de ander behandeld wil worden. Met het geven van deze trainingen bereiken we o.a. de volgende doelen:

 • de opvliegerige jongeren te laten nadenken over welke alternatieven hij / zij hebben.
 • de stillere leerlingen zelfvertrouwen geven zodat zij hun grenzen (eerder) aangeven.
 • de leerlingen laten oefenen met het omgaan met pestgedrag (hoe te negeren).
 • de jongeren laten inzien dat je samen sterk(er) staat.
 • de jongeren leren dat het kiezen van je eigen pad niet altijd het makkelijkste maar wel het beste voor je is.

Op scholen draagt deze training bij aan een positieve groepsdynamiek.

Plezier op school

Zomercursus voor aanstaande brugklassers

De zomercursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool gepest worden, of andere problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten, zoals angstig of onhandig in contact, weinig vrienden of onvoldoende weerbaarheid.

Deze kinderen zien vaak erg op tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs.

De kans is bovendien groot dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen, ondanks de nieuwe klas waar de kinderen in terecht zijn gekomen. Dit kan het plezier op school behoorlijk negatief beïnvloeden en soms tot problemen als depressiviteit of angststoornissen leiden.

Echter; juist de overgang naar de middelbare school biedt deze kinderen ook nieuwe kansen. Er is sprake van een nieuwe klas, andere leeftijdsgenootjes en een nieuwe omgeving. Er kan dus echt een nieuwe start gemaakt worden, zodat er op de middelbare school meer ‘plezier’ mogelijk is.

De zomercursus ‘Plezier op School’ kan aanstaande brugklassers hierbij helpen.

1 op 1 training/begeleiding

Soms gaat het niet zo goed op school, misschien gaat het ook thuis niet zo lekker. Een kind/leerling trekt zich terug, gaat confrontaties uit de weg en de prestaties gaan achteruit. Zo maar een paar voorbeelden van signalen die er op wijzen dat er meer aan de hand is.

Mogelijke oorzaken kunnen zijn dat het kind/leerling gepest wordt, weinig zelfvertrouwen heeft, niet lekker in zijn vel zit en noem maar op.
Op enig moment kan worden besloten dat dit niet de groep maar alleen de leerling aan gaat. Soms is acute hulp vereist.

1 op 1 training kan dan uitkomst bieden.

Voordelen hiervan zijn dat:

 • er niet gewacht hoeft te worden tot de start van een nieuwe groep buiten school om.
 • het veiliger is (er is geen groep waar de leerling zich aan hoeft te meten/bewijzen).
 • oefeningen passen bij de problemen waar het kind/leerling moeite mee heeft.
 • een training binnen 3 dagen kan starten.
 • de training plaatsvindt bij de jongere aan huis.

Afhankelijk van de problematiek kan er 1 tot 3 x per week een training zijn.

Ouders en/of school worden indien gewenst tussendoor op de hoogte gehouden (d.m.v. verslaglegging en/of gesprekken) van de ontwikkelingen van het kind/leerling, zodat eventuele extra hulp en begeleiding geboden kan worden.

Vragen over Trainingen & Jeugdwerk?

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige trainingen van Self As Team?
Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief (je kunt je op elk moment weer afmelden).